تبلیغات
بانوان - با رفع این ممنوعیت، قیمت پارچه در آمریکا بشدت کاهش می یابد!!!
هفته ای یک بار هم که شده در مقابل فرزندانتان عریان ظاهر شوید و عورت خود را به فرزندانتان نشان دهید، این کار باعث می شود حس کنجکاوی کاذبی در فرزندان بوجود نیاید.(فیلسوف انگلیسی راسل)(1)
شایدبه همین خاطر است که عده ای در آمریکا برای اینکه حس کنجکاوی جامعه خود را از بین ببرند، برای قانون ممنوعیت کشف عورت در مجامع عمومی راهپیمایی می کنند.
جالب است بدانید، در جاهلیت بین عرب ها هم پوشاندن عورت واجب نبود؛ ولی اسلام آن را واجب کرد ولی بشر امروز به نام تمدن باز دوباره می خواهد به همان قهقرا و توحش بازگردد.

به هر حال کشورهای عریان و غرق در فساد غربی و آمریکایی که شالوده قوانین کشورشان را بر متابعت از هوای نفس ریخته اند و به بهانه عقده ای نشدن انسان ها و راه نیافتن حس کنجکاوی کاذب از هیچ گناهی چشم پوشی نکرده اند و هر روز انسان را با فساد جدیدی که در گذشته حتی آن را تصور هم نمی کرد آشنا می کنند، بهتر نبود که این در خواست را هم تمکین کنند و با این کار خود به سه چیز برسند:

یک اینکه خلاف ادعای آزادی خود رفتار نکرده باشند.
دوم آنکه تئوری راسل را که سال هاست در کشورشان در حال پیاده شدن است را بصورت کامل اجرا کنند تا مردمشان دچار عارضه کنجکاوی نشوند و بدنبال آن شاید اصلاح شوند. و البته شاید هم بفهمند هوای نفس و عطش روحی انسان ها و تقاضاهای آن هرگز تمام شدنی نیست.
سوم آنکه با رفع این ممنوعیت، قیمت پارچه کمی کاهش پیدا کند تا کسانی که برای جسم انسان ها حریمی قائل هستند بتوانند راحت تر خود را بپوشانند.


=================================
(1)مسئله حجاب؛شهید مطهری ص142

برچسب ها: عریان، فیلسوف انگلیسی راسل، آمریکا، کشف عورت، فساد، آزادی، پارچه،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 توسط داود